اطلاع رسانی دانشجویان
مهندس رحیمی

ردیفاعضا گروهموضوع پروژه
1مژده زارعی - الهه شادپورسیستم داروخانه
2عادله رضائیان - حدیث لکسامانه ثبت بیمه نامه
3نجمه توکلی - سهیلا اندخشدفتر بازرگانی
4معین داورپناه - صادق حیدریسیستم ثبت احوال
5امیر محمودی - محمد رضاییشهرداری ( محدودتر شود)
6زهرا صابری - سکینه غریبیسیستم بیمارستان
7عبداله طاهریان آزاد - ابراهیم نعیمی فردموضوع ارسال فرمایید
8عباس خلیفه - فرهاد رضایی راشدباشگاه فوتبال( محدودتر شود)
9محمدحسن شیخیانی - حسن حسینیسیستم انبارداری
10نصراله صبوریان - حامد بنی تمیماورژانس
11فاطمه قیومی - آزاده زارعیموضوع ارسال فرمایید
12سمانه اسکندری - زهرا محمدزادهسیستم دریافت وام بانکی
13طلعت کشوریان - زهره حاجیانیسامانه آموزشی دبستان دانش
14فوزیه عمویی - نرگس قاعدیسیستم کتابخانه
15سمیره گنخکی - الهه زارعیاتوماسیون اداری آموزش و پرورش خورموج
16میثم زارعی - حمید محزونانتخاب واحد دانشگاه
17محسن غلامی - حمید بردستانیخدمات کامپیوتری
18سیدوحید مدنی پور - علیرضا اکخوانسیستم فروشگاه
19رسول رحیمی - حمداله همتیشرکت کامپیوتری نیک پردازان ایلیا سیستم فارس
20مجتبی یوسفی - روح اله خسرویمدیریت آرایشگاه
21نیما غلامی - فرشاد اکرامیسیستم مطب پزشک
22صادق ریزی - مصطفی پولادیپرداخت قبوض دفتر خدمات ارتباطیارسال توسط حسین رحیمی